• received_814987572191554
  • received_809657152749604
  • received_456827998140564
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 18/9, UBND tỉnh Nghệ An, đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-UBND về việc triển ...
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ngành GD&ĐT, các sở ban ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ và  giải pháp chủ yếu là: Đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp; công tác quản lý nhà nước, quản trị trường học; Xây dựng quy hoạch, triển khai kế hoạch phát triển giáo dục đảm bảo quy mô hợp lý; Nâng cao chất lượng ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1